ana sayfa

| iletişim | eski ogelk.net |
Ara  
 

 
Ana Sayfa  » Kişisel » Araştırma/Makale » Makaleler (bağımlılıkla ilgili) PAYLAŞ  

Makaleler (bağımlılıkla ilgili)

 

Yazdığım veya yazılmasına katkıda bulunduğum bağımlılıkla ilgili araştırmaların tam metnine başlığın üstüne tıklayarak ulaşabilirsiniz...

Cognitive Behavioral Therapy-Based Brief Intervention for Volatile Substance Misusers During Adolescence: A Follow-Up Study . Ogel Kultegin; Coskun Sibel. SUBSTANCE USE & MISUSE  Volume: 46   Supplement: 1   Pages: 128-133, 2011

A cross-sectional study on substance use and family characteristics of adolescents with symptoms of attention deficit and hyperactivity . Onal Arzu; Ogei Kultegin; Eke Ceyda. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni-Bulletin Of Clinical Psychopharmacology Volume: 21 Issue: 3 Pages: 225-231, 2011

Alkol Bağımlılarında Psikososyal Uygulamalar, Kısa Girişimler ve Motivasyonu Artırma. Ögel K. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2010;3(3):85-90

İstanbul Örnekleminde Internet Ve Bilgisayar Bağımlılığının Yaygınlığı Ve Farklı Etkenlerle Ilişkisi. Cömert IT, Ögelk. Adli Tıp Dergisi. Yıl: 2009 Cilt: 6 Sayı:1

Motivasyonel Görüşme Tekniği. Türkiye Klinikleri, Psikiyatri Özel Dergisi, Terapiler Özel Sayisi, Yıl: 2009 Cilt: 2 Sayı: 2

Ergen ve yetişkin madde kullanıcılarının HIV/AIDS konularında bilgi düzeylerinin karşılaştırılması. Erdoğan N, Ögel K, Devletkuşu C. Bağımlılık dergisi, 10:2. 81-87. 2009

Uçucu Madde Kullanan Ergenlerde Bilinçlendirme Eğitiminin Etkinliği. S Coşkun, Ö Işıl, K Ögel. Bağımlılık Dergisi 2008; 9(3):114-118

İstanbul’da Koruma Merkezlerine Başvuran Çocuklarda Tütün, Alkol ve Madde Kullanım Özellikleri. K Ögel, A Aksoy. Bağımlılık Dergisi 2008; 9(3):135-140

Tutuklu ve hükümlü ergenlerde madde kullanımı. Aksoy A, Ögel K. Bağımlılık dergisi 2007 cilt 8, sayı 1, s:11-17

Madde deneyen ve denemeyen ergenlerde sosyal aktivitelere katılım: İstanbul Örneklemi. Ögel K, Armağan E, Eke C, Taner S. Bağımlılık Dergisi, 2007 8:18-23

Juvenile offences among hospitalized adolescent inhalant users in Istanbul: a comparison regarding place of residence. J Psychoactive Drugs. 2006 Sep;38(3):297-304. Ogel K, Taner S, Tosun M, Liman O, Demir T.

Lise Öğrencilerinde Arkadaş Özellikleri ve Madde Kullanımı, G Erdem, CY Eke, K Ögel, S Taner,  Bağımlılık Dergisi 2006;7(3):111-116

Toluene maruziyeti sonucu gelişen uçucu madde koklamaya bağlı ani ölüm sendromunun muhtemel biyolojik mekanizmaları. Vural M, Ögel K. Bağımlılık dergisi 2007 8(3) 141-145

Onuncu Sınıf Öğrencileri Arasında Tütün, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı: İstanbul Örneklemi. Kültegin Ögel, Sevil Taner, Ceyda Y. Eke. Bağımlılık Dergisi 2006; 7: 18-23

Dilated Cardiomyopathy Associated with Toluene Abuse. Mutlu Vural, Kultegin Ogel. Cardiology 2006;105:158-161

Uçucu maddelerin kalp üzerine etkileri. Mutlu Vural, Kültegin Ögel. Bağımlılık Dergisi, 2005, 6:142-146

Sokakta yaşayan ergenler ve sağlık durumları. Kültegin ÖGEL, Harika YÜCEL. ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ Mart 2005 sayısı (cilt. 6, sayı. 1)

Madde Kullanım Bozuklukları Epidemiyolojisi. K Ögel. Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri 2005; 1(47):61-64

Ergenlerde Uçucu Madde Kullanımı Şiddetini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Güvenilirlik Çalışması. Kültegin ÖGEL, Alper AKSOY, Ayfer TOPUZ, Olcay LİMAN, Sibel COŞKUN. Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16(3):260-267.

Sokakta Yaşayan Çocuklarda Kendine Zarar Verme Davranışı Ve Madde Kullanımı. A Aksoy, K Ögel Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6(3):163-169

Yatarak Tedavi Gören Ergen Uçucu Madde Kullanıcılarında Madde Kullanım Özellikleri: Cinsiyet Ve Yaşadığı Yere Göre Karşılaştırma. K Ögel, S Taner, M Tosun, DT Gürol, O Liman. Bağımlılık Dergisi 2005; 6(2):76-83

Factors associated with Ecstasy use in Turkish students. Aytül Çorapçıoğlu, Kültegin Ögel Addiction. 2004 Jan;99(1):67-76.

Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim gençliği arasında esrar kullanım yaygınlığı. Bağımlılık Dergisi, Dr. Kültegin Ögel, Dr. Şükrü Uğuz, Dr. Aytül Çorapçıoğlu, Dr. Aytekin Sır, Dr. Müge Tamar, Dr. Şenel Tot, Dr. Orhan Doğan, Dr. Çınar Yenilmez, Dr. Mustafa Bilici, Dr. Defne Tamar, Dr. Olcay Liman, 2004; 15(2): 112-118

Madde Bağımlılığını Önlemede Öğretmen Ve Ebeveyn Eğitimlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. K Ögel, S Taner, CY Eke, B Erol. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2004; 5(4):213-221

Türkiye’de Dokuz İlde İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinde Tütün, Alkol Ve Madde Kullanım Yaygınlığı (2004). Ögel K, Çorapçıoğlu A, Sır A, Tamar M, Tot S, Doğan O, Uğuz S, Yenilmez C, Bilici M, Tamar D, Liman O. Turk Psikiyatri Dergisi. 15(2):112-118.

Alkol ve madde kullanım bozukluklarında damgalama. Kültegin Ögel . 3P dergisi, Eylül 2004 Cilt: 12, Ek Sayı: 3

İstanbul Örnekleminde Tütün (Sigara) Kullanım Yaygınlığı. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Erol Özmen, Tamer Aker, Afşin Sağduyu, Cumhur Boratav, Olcay Liman. Bağımlılık Dergisi, 2003; cilt: 4, sayı: 3; 105-108

İstanbul’da Alkollü İçki Kullanım Sıklığı. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Erol Özmen, Tamer Aker, Afşin Sağduyu, Cumhur Boratav, Olcay Liman. 3P Dergisi 2003; 11(2):123-128

Türkiye'de ortaöğretim gençliği arasında Ecstasy kullanımı. Ögel K, A Çorapçıoğlu, Ş Tot, O Doğan, A Sır, M Bilici, D Tamar, Ş Uğuz, Ç Yenilmez, M Tamar. Bağımlılık Dergisi 2003;4(2):67-71

Alkol/Madde Bağımlılarında Dissosiyatif Belirtiler Ve Çocukluk Çağı Travması, Depresyon, Anksiyete Ve Alkol/Madde Kullanımı İle İlişkisi. C Evren, K Ögel. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003; 4(1):30-37

Kendine Zarar Verme Davranışı. A Aksoy, K Ögel. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003; 4(4):226-236

Cranial MR Findings in Chronic Toluene Abuse by Inhalation. Kubilay Aydin, Serra Sencer, Turkay Demir, Kultekin Ogel, Atadan Tunaci, and Ozenc Minareci. AJNR Am J Neuroradiol 23:1173-1179, August 2002

Alkol Kültürü-2: İçki Kültürü Ve Edebiyatta İçki. Dr. Fatih Öncü, Dr. Kültegin Ögel, Dr. Duran Çakmak. Bagimlilik Dergisi, 2002; 3(1): 31-36

Esrar Ve Meperidin (Petidin) Kullanım Bozukluğu Nedeni İle Yatarak Tedavi Gören Hastaların Özelliklerinin Karşılaştırılması. EC Evren, K Ögel, D Çakmak. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3(1):20-27

Alkol Kültürü-1: Tarihsel Süreç Ve Meyhane. F Öncü, K Ögel, D Çakmak. Bağımlılık Dergisi 2001; 2(3):133-138

Madde Kullanım Neden İle Yatarak Tedavi Görenlerde İntihar Girişimi Öyküsü. C Evren, B Evren, K Ögel, D Çakmak. Klinik Psikiyatri Dergisi 2001; 4(4):232-240

Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarının Epidemiyolojisi. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, Ruhsal Bozukluklar Epidemiyolojisi, Kültegin Ögel, Defne Tamar, 2001

Madde kullananlarda cezaevi yaşantısı. C Evren, K Ögel, D Çakmak . Türkiye'de Psikiyatri 2001; 3(2):110-120

Uçucu ve Uyuşturucu Madde Bağımlılarında Deri Bulguları. Ahmet Metin, Ş Subaşi, Kültegin Ögel, Mevlüt Güzeloğlu. T Klin Dermatoloji 2001, 11:61-67

Türkiye’de 15 ilde sigara, alkol ve madde kullanımının yaygınlığı. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Cüneyt Evren, Duran Çakmak. Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12 (1): 47- 52

Bir geçiş maddesi olarak esrar. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Cüneyt Evren, Duran Çakmak. Türkiye'de Psikiyatri 2000 2(1);30-35

İstanbul’da sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Cüneyt Evren, Duran Çakmak.Klinik Psikiyatri Dergisi, 2000; 3 (4): 242-245

Damar yolu ile eroin kullanımı ve ilişkili bazı davranış biçimleri. Cüneyt Evren, Defne Tamar, Kültegin Ögel, Aytül Çorapçıoğlu, Duran Çakmak. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2000: 3 (3): 185-191

Damar yolu ile eroin kullanan kişilerin özellikleri. Cüneyt Evren, Defne Tamar, Kültegin Ögel, Emin Önder, Duran Çakmak. Türkiye'de Psikiyatri 2000 2(2);121-128

Uçucu madde kullanımının yaygınlığı: Çok merkezli bir araştırmanın verilerinin değerlendirilmesi. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Cüneyt Evren, Duran Çakmak.Anadolu Psikiyatri Dergisi 2000; 1(4):220-224

Madde Kullanıcılarının Özellikleri: Türkiye’de çok merkezli bir çalışma (İkinci aşama). Kültegin Ögel, 3P Dergisi,ek sayı:4, 1999

Madde bağımlılığı sorununda Türkiye'nin yerine bir bakış. Kültegin Ögel, Defne Tamar, Duran Çakmak. Türk Psikiyatri Dergisi 1998; 9(4):301-307

Madde Kullanıcılarının Özellikleri: Türkiye’de çok merkezli bir çalışma (Birinci aşama). Kültegin Ögel, 3P Dergisi,ek sayı:3, 1998

Ergenlik Döneminde Madde Kullanımı, Ergenlikte Ruhsal Sorunlara Yaklaşım. Defne Tamar, Kültegin Ögel Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları,. Kış 1997

Madde Kullanımı ve Suç (yayınlanmadı)

 

 
 

Kişisel

Herkes için...

Akademik

web siteleri