ana sayfa

| iletişim | eski ogelk.net |
Ara  
 

 
Ana Sayfa  » Kişisel » Kitaplarım » Bağımlılık Temel Kitabı PAYLAŞ  

Bağımlılık Temel Kitabı

 

İstediğiniz bölümü indirmek için ilgili başlığın üstüne tıklayın.

Kaynak gösterme: Ögel K. Sigara, Alkol ve Madde Kullanım bozuklukları: Tanı, Tedavi ve Önleme. Yeniden Yayınları. İstanbul, 2010

Önsöz

Tarihçe

Dünyada alkolün öyküsü ve kültürü, Türkiye’de alkolün öyküsü ve alkol kültürü, Türkiye’de ve dünyada afyonun öyküsü, kahve’nin öyküsü, diğer maddelerin öyküsü

Madde Kullanım Bozukluklarının Yaygınlığı (Epidemiyoloji)

Türkiye’de madde kullanım bozukluklarının yaygınlığı, dünya’da madde kullanım bozukluklarının yaygınlığı, yaygınlık araştırmalarında dikkat edilmesi gereken noktalar

Madde Kullanımı ve Bağımlılığın Nedenleri

Risk yaratan ve koruyan etkenler, psikolojik, kalıtımsal (genetik), biyolojik, sosyokültürel ve diğer etkenler, biyopsikososyal model

Tanı ve değerlendirme

Öykü alma, Tanı yöntemleri, Alkol kullanımında tanı, Değerlendirme, Sınıflandırma, Bağımlılık kavramı

Bağımlılık Yapan Maddeler

“Uyuşturucu” kavramı ve bağımlılık yapıcı maddeler, tütün (sigara), kafein, alkol, esrar, uçucu maddeler (tiner, yapıştırıcılar vb), opiyatlar (eroin, afyon, morfin, kodein vb.), ecstasy, kokain ve crack (taş), amfetamin ve benzerleri (captagon, ice), LSD, sihirli mantar (psilosibin), diğerleri (halüsinojenik maddeler, meskalin (kaktüs), flunitrazepam (rohypnol, “roş”), boru otu, maraş otu, ketamin, GHB, fensiklidin (PCP), ritalin (metilfenidat), steroidler, nitritler/poppers,  maradona dopingi), maddelere özet bir bakış

Aile ve bağımlılık

Aile ve bağımlılık, Aileye yaklaşım

Madde kullanımı ve eşlik eden psikiyatrik durumlar

Şizofreni, depresyon, Bipolar bozukluk, Anksiyete bozuklukları, Kişilik bozuklukları, Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, İntihar, Disosiyatif bozukluklar, kendine zarar verme davranışı, çocuklukta yaşanan istismar/ihmal yaşantısı, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve madde kullanımı

Diğer Bağımlılıklar

Kumar bağımlılığı, bilgisayar ve internet bağımlılığı, seks bağımlılığı, tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı

Bağımlılık Tedavisinde Temel Bilgiler

Tedaviye ilişkin genel bilgiler, görüşme teknikleri, değişim süreci ve değişim evreleri, önemlilik, kendine güvenme ve isteklilik, alkol dışı madde kullananlarda tedavide karşılaşılan dönemler ve yaklaşım, tedavide dikkat gerektiren özel durumlar

Tıbbi yaklaşım ve tedaviler

Maddelerin farmakolojisi, tıbbi etkileri ve komplikasyonları, yoksunluğu, entoksikasyonu ve tedavisi ile acil durumlara genel yaklaşım, bağımlılık tedavisinde hemşirelik

Tedavide Psikososyal Yaklaşımlar

Kısa Girişimler, Kısa Süreli Terapiler, Madde Danışmanlığı, Motivasyonel Görüşme, Kontrollü İçme Yöntemi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Relaps Önleme, Nikotin Bağımlılığının Tedavisi, Grup Psikoterapisi, Aile Terapisi, Kendine Yardım Grupları, Terapötik topluluklar ve yatılı bağımlılık terapi programları, diğer Terapi ve Zarar Azaltma Yöntemleri

Özel Popülasyonlar

Kadınlar, ergenlik dönemi, sağlık çalışanları, yaşlılar, sokakta yaşayan çocuklar, suç, cezaevi ve madde kullanımı, bağımlı ebeveynlerin çocukları, gay ve lezbiyenler, askerler, azınlıklar, gebelik, doğum ve madde kullanımı

HIV/AIDS, hepatit ve madde kullanımı

Madde kullanımı ile HIV veya hepatit birlikteliği, HIV ile madde bağımlılığında yaklaşım ve tedavi, Madde kullanıcılarında HIV önleme yöntemleri

Alkol ve madde politikaları

Alkol ve madde politikaları

Önleme

Risk faktörleri ve önleme, önlemenin önemi ve stratejiler, önleme çalışmasının başarısını etkileyen faktörler, önlemenin ilkeleri, önleme çalışması yapacaklar için temel bilgiler, öğretmen, öğrenci ve ebeveyn eğitiminde temel ilkeler, türkiye’de önleme çalışmaları, yerel bir önleme programı yürütmek için bilgiler, örnek önleme programları

İlgili Konular

Yasalar ve alkol-madde kullanımı, damgalama ve madde kullanımı, işyerinde alkol ve madde kullanımı sorunu, cinsellik ve madde kullanımı, trafik ve alkol-madde kullanımı, kültür, alt kültür ve madde kullanımı, müzik ve uyuşturucu, haz arama davranışı ve madde kullanımı

Tartışmalar

Esrar ve Hollanda deneyimi, ecstasy’nin  (MDMA) psikoterapideki kullanımı, LSD ve yaratıcılık, kentin “kötü” çocukları, maddeler yasallaşarak serbest kalmalı mı?, madde kullanımını önlemeye yönelik stratejilerin eleştirisi, uyuşturucu maddeler ile ilgili yanlış inançlar, ölçülü alkol kullanımı koroner kalp hastalığını önler mi?

Ekler

Alkol kullanım bozukluklarını saptama ölçeği, Alkol kullanımı değerlendirme formu (MAST), Alkol yoksunluğu değerlendirme ölçeği (CIWA-AR) Deliryum derecelendirme ölçeği, Fagerstrom nikotin bağımlılık testi, Bağımlılık yapan maddelerin elde ediliş yolları, Bağımlılık yapan maddelerin kimyasal formülleri, Yeşil reçete ile verilmesi gereken ilaçlar, Kırmızı reçete ile verilmesi gereken ilaçlar, Türk ceza kanununun ilgili maddeleri, Medeni kanunun ilgili maddeleri, Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurulları yönetmeliği tedavi veya muayene tedbirine uyma, Diğer kanun ve yönetmelikler

Kaynaklar

 
 

Kişisel

Herkes için...

Akademik

web siteleri