ana sayfa

| iletişim | eski ogelk.net |
Ara  
 

 
Ana Sayfa  » Akademik » Suç, Cezaevi ve Rehabilitasyon » Suç, cezaevi ve rehabilitasyonla ilgili projeler » Bireyselleştirilmiş İyileştirme Programı PAYLAŞ  

Bireyselleştirilmiş İyileştirme Programı

 

Etkin Hükümlü Yönetimi genel başlığı altında yapılan bu proje, Adalet Bakanlığı ve UNICEF tarafından yürütülmüştür. Projede ulusal danışman olarak görev aldım. Projenin hedefi genç tutuklu ve hükümlülere yönelik Bireyselleştirilmiş bir İyileştirme Programı gerçekleştirmekti.

Hedefimiz; her gencin risklerini ve ihtiyaçlarını saptamak ve kişiye özgü bir program yürütülmesini sağlamaktı.

Bu amaçla;

  • Üç adet çalıştay yapılarak cezaevinde çalışanların görüş ve düşünceleri alındı. Bu çalıştaylarda koordinatörlük görevi üstlendim.
  • Gençlerin risk ve ihtiyaçlarını saptamak için ARDEF adı verilen ““Yasalarla İhtilafa Düşen Çocuk ve Ergenler için Araştırma ve Değerlendirme Formu” geliştirildi. Geliştirilen formun geçerlik ve güvenilirlik araştırması 300’den fazla gençle çalışılarak tamamlandı.
  • Geliştirilen form, web ortamında bir bilgisayar yazılımı haline getirildi. Formun ve programın kullanımı cezaevi çalışanlarına öğretildi.
  • Proje kapsamında infaz koruma memurlarının koğuşlara girmesi ve burada gençlerle aktivite yapması sağlandı. Bunu sağlamak için koğuşlarda neler yapılabileceği konusunda infaz koruma memurları eğitildi.

Böylece her yeni genç cezaevine geldiğinde, ARDEF doldurulmaya başlandı. Doldurulan ARDEF’e göre genç için uygulanacak program belirlendi. Örneğin öfke kontrolüne ihtiyacı olanlar, öfke kontrol programına yönlendirilmeye, ailevi destek ihtiyacı olanlar için aile eğitim programları düzenlenmeye başlandı. Bu eğitimler daha önce yürütülen ARDIÇ projesi kapsamında geliştirilen programlardı. Ekonomik veya hukuki desteğe ihtiyacı olanlar önceden belirlenerek gerekli girişimler ve işlemler yapılmaya başlandı.

Projenin pilot aşaması 2010 Mart ayında başladı. Bu süre içerisinde infaz koruma memurlarından olumlu tepkiler alındı. ARDEF ile gençleri daha iyi tanıma imkanı bulduklarını, gençlerin artık onlara düşman gibi değil bir ağabey gibi davranmaya başladıkları, koğuş içine girdikten sonra olay sayısında azalma olduğu belirtildi. Gerçekten de 3 ay içinde çıkan olay sayısının %83 oranında azalması dikkat çekiciydi.

Proje halen devam ediyor. Gençlik cezaevlerine yaygınlaştırılması, eskiden ıslah evi adı verilen eğitim evlerinde uygulanması hedefleniyor. Yetişkin cezaevlerinde de uygulamaya başlanması planlanıyor.

Bu projede Adalet Bakanlığı çalışanlarının ve yetkililerinin çok önemli desteği oldu.

 
 

Kişisel

Herkes için...

Akademik

web siteleri